Giáo viên có phải đóng bảo hiểm thất nghiệp?

Giáo viên có phải đóng bảo hiểm thất nghiệp?

Anh Ninh Thành Tâm (Châu Thành – Đồng Tháp) hỏi: Tôi là giáo viên của trường tiểu học có đầy đủ bằng cấp đạt chuẩn và được tuyển dụng công tác hơn 10 năm nay. Vậy, ngoài các loại bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tôi có phải thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp không?

– Theo quy định một trong các đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp là: Người lao động hợp đồng lao động không xác định thời hạn, kể cả những người được tuyển dụng vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước trước ngày Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước. Như vậy, anh thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp ( Điều 2 Nghị định 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008).

Hết thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, được tiếp tục hỗ trợ học nghề?

Chị Nguyễn Thu Thủy (Qui Nhơn – Bình Định) hỏi: Tôi được Bảo hiểm Xã hội quyết định cho hưởng trợ cấp thất nghiệp 6 tháng. Được 2 tháng tôi đăng ký khóa học nghề 6  tháng tại Trường Cao đẳng nghề. Vậy, thời gian tôi học nghề có được bảo hiểm hỗ trợ hay không?

– Thời gian được hỗ trợ học nghề phụ thuộc vào thời gian đào tạo nghề của từng lao động, nhưng không quá 6 tháng. Thời gian bắt đầu được hỗ trợ học nghề tính từ ngày người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng. Trường hợp, người lao động đã hưởng hết số tháng được hưởng trợ cấp thất nghiệp mà vẫn tiếp tục học nghề thì vẫn được hỗ trợ học nghề cho đến khi kết thúc khóa học ( mục 2 phần II Thông tư số 04/2009/TT-BLDTBXH ngày 22/01/2009)

PLVN

Tin tức - Tuyển dụng khác