Chi tiết câu hỏi :

Theo Khoản 2 Điều 2 tại Luật số 58/2014/QH13 quy định từ 1/1/2016 người lao động nước ngoài tại Việt Nam phải tham gia BHXH bắt buộc. Vậy xin được hỏi, người lao động nước ngoài có phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp không? Khi kết thúc hợp đồng lao động tại Việt Nam trở về nước thì thủ tục hồ sơ kết thúc đóng BHXH tại Việt Nam như thế nào?

Trả lời :

Căn cứ Điều 43 Luật Việc làm số 38/2013/QH 13 ngày 16/11/2013 quy định: Đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là người lao động làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc hợp đồng làm việc: Không xác định thời hạn, xác định thời hạn và HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 đến dưới 12 tháng.

Trong trường hợp người lao động đang thực hiện nhiều HĐLĐ thì người lao động và người sử dụng lao động của HĐLĐ đầu tiên có trách nhiệm tham gia BHTN.

Người sử dụng lao động tham gia BHTN bao gồm: Cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị… cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam.

Theo quy định nêu trên thì trường hợp người lao động nước ngoài phải tham gia BHTN theo quy định của Chính phủ Việt Nam.

Tin tức - Tuyển dụng khác