Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) dự định được thành lập vào cuối năm 2015, sẽ vừa là cơ hội lẫn rủi ro đối với công nhân Việt Nam, cũng như công tác đào tạo nghề nghiệp hiện nay.

Nguy cơ Công nhân Việt thất nghiệp ngay trong nước

Nếu không kịp thời đào tạo nghề nghiệp, chuyên môn, kỹ năng, kỷ luật, ngoại ngữ cho công nhân, thì không chỉ doanh nghiệp có vốn đầu tư ngoại quốc, mà cả doanh nghiệp Việt Nam, người Việt Nam cũng có khả năng phải thuê công nhân ngoại quốc làm việc. Đặc biệt là công nhân Philippines với kỹ năng, tay nghề, kỷ luật làm việc, trình độ tiếng Anh đều hơn xa công nhân Việt Nam.

Nhiều doanh nghiệp than phiền về chất lượng lao động, và ý thức của công nhân trong nước. Họ tuyển dụng công nhân về, rồi lại phải bỏ thời gian, công sức, kinh phí để đào tạo lại từ đầu. Tầm nhìn hạn hẹp của công nhân Việt Nam cũng khiến doanh nghiệp ngán ngẩm.

Theo ông Nguyễn Ngọc Xuân, chủ nhiệm hợp tác xã Cao Nguyên ở Đà Lạt, công tác đào tạo hiện nay cũng đang có nhiều khuyết điểm. Ông Xuân cho biết, bản thân công nhân  của Việt Nam thiếu chủ động, có tầm nhìn ngắn hạn. Công nhân Việt Nam mới chỉ quan tâm họ được cái gì, chứ chưa quan tâm tới chuyện làm sao để thích nghi. Họ chỉ xác định ngày hôm nay đi làm được bao nhiêu tiền, ngày mai sẽ trả bao nhiêu chứ chưa chú trọng tới việc tự nâng cao chất lượng, kỹ năng lao động để thích nghi với môi trường lao động khó.

Nếu công nhân Việt Nam không tự nâng cao kỹ năng, trình độ của họ thì bị thất nghiệp ngay trong nước cũng là điều dễ hiểu.

Dư luận cho rằng việc công nhân Việt Nam kém trình độ, có tầm nhìn ngắn hạn là điều có thể hiểu được. Bởi vì ngay giới lãnh đạo chóp bu của Việt Nam cũng là những người kém trình độ, và chỉ biết lo cho quyền lợi bản thân, gia đình và đảng cầm quyền.

Thanh Lan / Báo Nước Việt 

                                                                                                                                                    Nguồn tin: SBTN

Tin tức - Tuyển dụng khác