Những khoản lương không phải đóng BHXH

Từ năm 2016, theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì tiền lương đóng BHXH sẽ bao gồm mức lương và phụ cấp lương; từ năm 2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động.

Theo đó, căn cứ vào quy định của Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH thì các khoản tiền sau sẽ không xem là tiền lương (mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác) và không dùng để tính đóng BHXH:

- Tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật lao động, tiền thưởng sáng kiến;

- Tiền ăn giữa ca;

- Các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ;

- Hỗ trợ khi NLĐ có thân nhân bị chết, có người thân kết hôn, sinh nhật của NLĐ,

- Trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Các khoản tiền trên được xem là chế độ và phúc lợi khác và sẽ ghi thành mục riêng trong HĐLĐ.

Tin tức - Tuyển dụng khác