Tập trung đổi mới về nội dung và hình thức tuyên truyền

Sáng ngày 08/4, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết hợp đồng phối hợp tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT giai đoạn 2015- 2020 giữa BHXH Việt Nam với các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội năm 2015. Phó Tổng Giám đốc BHXH Đỗ Thị Xuân phương dự và chỉ đạo Lễ ký.

Ky ket 080415 04.JPG
Thừa ủy quyền của lãnh đạo hai cơ quan, Trưởng ban Tuyên truyền- BHXH Việt Nam
Kiều Văn Minh và Chánh Văn phòng- Trung ương Đoàn TNCS HCM Nguyễn Xuân Hùng
ký kết Hợp đồng

Đạt được nhiều kết quả

Theo báo cáo của Ban Tuyên truyền, trong năm 2014, BHXH Việt Nam tiếp tục phối hợp với các Bộ, Ngành, tổ chức chính trị - xã hội ký thoả thuận tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN gồm: Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ LĐ-TB&XH, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Bộ Y tế, Tổng LĐLĐ Việt Nam, Liên minh HTX Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Trung tâm thông tin công tác Tuyên giáo – Ban Tuyên giáo Trung ương.

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nguồn kinh phí còn hạn chế nhưng bằng sự cố gắng, nỗ lực của các đơn vị đầu mối của các Bộ, Ngành, tổ chức chính trị - xã hội được giao phối hợp cùng với Ban Tuyên truyền – BHXH Việt Nam đã thực hiện tốt các nội dung chương trình thỏa thuận tuyên truyền về BHXH, BHYT, BHTN. Các đơn vị đã chủ động triển khai tổ chức thực hiện đến tháng 12/2014 đã hoàn thành 100% các nội dung thỏa thuận đã ký.

Công tác tuyên truyền chính sách BHYT được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng: tập huấn, tư vấn, đối thoại cho các nhóm đối tượng trực tiếp tại cơ sở, thông qua báo, đài phát thanh, truyền hình, tờ rơi, áp phíc, băng rôn…; với những nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân. Hàng trăm nghìn tài liệu tuyên truyền, tờ rơi, tờ gấp, hàng trăm cuộc hội nghị, tư vấn, đối thoại đã được thực hiện.

Việc phối hợp tổ chức tuyên truyền với các cơ quan đạt kết quả tốt, tạo được quy mô rộng về địa bàn, đa dạng về nội dung và hình thức. Phạm vi tuyên truyền đến với mọi đối tượng trong xã hội nhất là nhóm đối tượng: học sinh, sinh viên, nông dân, người lao động trong các làng nghề, hợp tác xã, người thuộc hộ cận nghèo, công nhân trong các khu công nghiệp. Đây là các nhóm đối tượng mà BHXH Việt Nam cần tập trung mở rộng tuyên truyền.

Nội dung tuyên truyền theo nhóm, địa bàn tuyên truyền chủ yếu tại cơ sở đã mang lại hiệu quả cao. Mặc dù các cơ quan Trung ương là đơn vị chủ trì thực hiện nhưng vẫn lấy cơ sở là địa điểm để tuyên truyền đồng thời phối hợp với BHXH tỉnh, huyện nên đạt được kết quả tốt. Người dân có cơ hội hiểu sâu thêm về lợi ích, quyền và trách nhiệm khi tham gia vào các loại hình BHXH, BHYT; những vướng mắc được nêu ra mang tính thực tiễn cao, nhiều nội dung đã được tập hợp để phản ánh nhằm sớm sửa đổi, bổ sung chính sách cho phù hợp với thực tế.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phối hợp cũng vẫn còn một số hạn chế nhất định. Những gương điển hình chưa được phát hiện nhiều, sự phối kết hợp đôi lúc vẫn chưa tích cực, có đơn vị khi tuyên truyền tại cơ sở chưa phát huy khả năng của BHX địa phương để phối hợp một cách hiệu quả…

 
Ky ket 080415 02.JPG
Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đỗ Thị Xuân Phương phát biểu tại Lễ ký kết

Tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức trong phối hợp tuyên truyền

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2014, năm 2015 BHXH Việt Nam tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu về BHXH, BHYT mà Đảng, Nhà nước đã đề ra trong những năm qua, công tác phối hợp tuyên truyền giữa BHXH Việt Nam và các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cần phải đổi mới về nội dung, hình thức tuyên truyền, mở rộng phạm vi và đối tượng tuyên truyền.

Công tác phối hợp tuyên truyền tập trung vào các nội dung: đẩy mạnh tuyên truyền về Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về: “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020”; Đề án Thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012 - 2013 và 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN; Vai trò của các cấp chính quyền, người sử dụng lao động trong việc thực hiện trách nhiệm của mình với người lao động khi tham gia BHXH, BHYT, BHTN; Tuyên truyền những điểm mới của Luật BHXH (sửa đổi) và Luật BHYT (sửa đổi, bổ sung) trong đó tập trung vào những điểm mới quan trọng có tính đột phá, khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật hiện hành, tạo cơ chế pháp lý để thực hiện mục tiêu BHXH cho mọi người lao động và BHYT toàn dân; Tuyên truyền những kinh nghiệm, mô hình thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT. ..

Về hình thức tuyên truyền, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, nội dung tuyên truyền cần ngắn gọn, chính xác, dễ hiểu, hấp dẫn phù hợp với các nhóm đối tượng được tiếp cận đầy đủ với thông tin về chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT. Thông qua các hội nghị, tọa đàm để tuyên truyền phổ biến chính sách BHXH, BHYT. Tổ chức tuyên truyền tại cơ sở trọng tâm là tổ chức tư vấn, đối thoại trực tiếp với các đối tượng tham gia. Tổ chức game show truyền hình, các tiểu phẩm sân khấu tuyên truyền về BHXH, BHYT. Tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng của các Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội…Về đối tượng và phạm vi tuyên truyền, lãnh đạo các cấp, các ngành, chủ sử dụng lao động và người lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp nhất là các chủ doanh nghiệp tư nhân. Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT do người lao động tự đóng tại các vùng nông thôn.

Công tác tuyên truyền cần chú trọng đối tượng là lao động trong khu vực phi chính thức, các đối tượng chính sách, người thuộc hộ gia đình cận nghèo, hộ gia đình làm nông, lâm, ngư và diêm nghiệp, học sinh, sinh viên, đồng bào ở các vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

Ngoài ra, phạm vi tuyên truyền cần được mở rộng tới tận thôn, xóm, bản, xã, phường, thị trấn. Các hoạt động tuyên truyền được triển khai rộng khắp trên cả nước, cả 3 miền Bắc - Trung - Nam.

Phát biểu tại Lễ ký, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đỗ Thị Xuân Phương ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp của các Bộ, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội vào việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT đã được nâng lên rõ rệt. Nhiều đối tượng đã thấy rõ quyền lợi và trách nhiệm của cá nhân khi tham gia BHXH, BHYT, thấy được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với những chính sách này nên đã tích cực tham gia thực hiện. Công tác quản lý và sử dụng quỹ BHXH, BHYT dần đi vào nề nếp, đúng pháp luật, đáp ứng kịp thời cho các đối tượng tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT.

Phó Tổng Giám đốc mong muốn và đề nghị các Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và nhất là các đồng chí lãnh đạo, cán bộ các đơn vị, các bộ phận thường trực của các đơn vị tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa với ngành BHXH tổ chức các hình thức tuyên truyền sâu rộng hiệu quả hơn nữa, thực hiện tốt chế độ chính sách BHXH, BHYT cho người lao động và nhân dân, nâng cao chất lượng hiệu quả trong mọi hoạt động, phấn đấu thực hiện mục tiêu BHXH cho mọi người lao động và BHYT toàn dân vào năm 2015.

Một số hình ảnh tại Lễ Ký kết:

 
Ky ket 080415 03.JPG
Thừa ủy quyền của lãnh đạo hai cơ quan, Trưởng ban Tuyên truyền- BHXH Việt Nam Kiều Văn Minh và Giám đốc Trung tâm Thông tin HTX Việt Nam- Liên minh HTX Nguyễn Thế Phương ký kết Chương trình, và...

Ky ket 080415 05.JPG
... Ông Trần Quang Mai, PGĐ quản lý điều hành Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe, Bộ Y tế,...

Ky ket 080415 06.JPG
... Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo Đỗ Đình Hoằng

Ky ket 080415 01.JPG

Tin tức - Tuyển dụng khác