Thông tư 58/2015/TT-BLĐTBXH: Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH

Từ ngày 15/02/2016, Thông tư 58/2015/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội bắt đầu có hiệu lực thi hành.

 

Thông tư 58/2015/TT-BLĐTBXH: Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH

Theo đó, quy định rõ các nội dung sau:

- Đối tượng điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

- Mức điều chỉnh tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng được thực hiện theo Bảng 1 Điều 2 của Thông tư 58.

- Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng được thực hiện theo Bảng 2 Điều 3 của Thông tư 58.

Các quy định tại Thông tư này được áp dụng kể từ ngày 01/01/2016

Tin tức - Tuyển dụng khác