Năm 2016: Tỷ lệ thất nghiệp có xu hướng giảm

 

      Theo Bản tin cập nhật thị trường lao động quý 4 - 2015 do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) vừa công bố ngày 18/3, quý 4 - 2015, cả nước có 53,50 triệu người có việc làm, trong đó khu vực thành thị có 16,93 triệu người (chiếm 31,65%), nữ có 26 triệu người, chiếm 48,60%. Dự báo năm 2016 tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động sẽ giữ ở mức thấp, còn 2,2%.

     So với quý 3 - 2015, 4 ngành có lao động tăng nhiều nhất là: bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác (tăng 173 nghìn người); giáo dục đào tạo (tăng 98 nghìn người); công nghiệp chế biến, chế tạo (tăng 62 nghìn người) và nghệ thuật, vui chơi và giải trí (tăng 42 nghìn người). Bốn ngành lao động giảm nhiều nhất là: xây dựng (giảm 46 nghìn người); dịch vụ lưu trú và ăn uống (giảm 45 nghìn người); vận tải, kho bãi (giảm 33 nghìn người) và hoạt động tài chính ngân hàng và bảo hiểm (giảm 32 nghìn người).

    Quý 4 - 2015, cơ cấu lao động theo nhóm ngành có sự chuyển dịch theo hướng: tỷ trọng lao động nhóm ngành nông – lâm – thủy sản tiếp tục giảm còn 42,3%; nhóm ngành dịch vụ tăng lên 33,4% tuy nhiên nhóm ngành công nghiệp và xây dựng lại giảm nhẹ, còn 24,3%. Tỷ trọng lao động làm công hưởng lương trong tổng việc làm tiếp tục tăng, đạt 40,98%; nhóm chủ cơ sở tăng lên 2,87%; nhóm lao động gia đình giảm còn 16,11% song nhóm lao động tự làm lại tăng lên 40,1%.

   Báo cáo cũng cho biết, tăng trưởng kinh tế phục hồi sẽ tác động tích cực tới thị trường lao động. Dự báo về cung lao động, trong năm 2016 lực lượng lao động (LLLĐ) ước đạt 55,3 triệu người, chiếm 77,8% tổng dân số từ 15 tuổi trở lên, trong đó nữ chiếm 48,2%. Về việc làm, trong vòng 12 tháng tới dự báo LLLĐ có việc làm ước đạt 54,1 triệu người, trong đó nữ chiếm 48,3%.

   Còn theo ngành, trong vòng 12 tháng tới (đến quý 4 - 2016), LLLĐ có việc làm trong một số ngành sẽ tăng như: công nghiệp chế biến chế tạo; vận tải kho bãi; thông tin và truyền thông. Một số ngành lao động sẽ giảm như: nông lâm và ngư nghiệp; khai khoáng.

     Dự báo năm 2016 tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động sẽ giữ ở mức thấp, còn 2,2%.

    Q. Hưng

Tin tức - Tuyển dụng khác